Algemene Leden Vergadering

Tijdens de Voorjaarsvergadering zal er natuurlijk ook tijd worden ingeruimd voor de Algemene Ledenvergadering. Daarin geven we een overzicht van wat 2021 ons heeft gebracht en zullen een aantal nieuwe personen achter de bestuurstafel zitting nemen.

De bijbehorende stukken voor de ALV zijn te vinden op het BMM Intranet

Namens het BMM bestuur
Theo-Willem van Leeuwen